Tambayan Zone > Humanities
Tunay na relihiyon (Paniniwala at Katotohanan!)
(1/5) > >>
James307: 02-27-16 02:06 PM
TUNAY NA IGLESIA AT RELIHIYON!
(Pananampalataya at Katotohanan)

BASAHIN AT UNAWAIN: Una po sa lahat ang tunay na Iglesia at Relihiyon ay nagsimula sa Israel noong 33AD at hindi sa Roma o sa Pilipinas kahit maraming nag aangkin at nagbabase sa pangalan o sariling interpretasyon at pinagmulan ng kanilang sekta. Ang basehan sa isang tunay at malinis na Simbahan o Relihiyon ay nakabatay sa "TURO" o sa kung ano ba ang tinuturo ng mga tunay na Kristiano na ang nagtatag ay si "KRISTO" hindi kung sinong Founder, Pope, Pastor O Ministro. Ang Iglesia o Simbahan ay binubuo ng mga TUNAY NA MANANAMPALATAYA o ang mga tumanggap kay Hesus bilang Panginoon at Tagapagligtas (Juan 3:16) kaya sila ay pinapaging banal hindi ayon sa kanilang katwiran kundi dahil sa habag at biyaya ng Diyos. (Epeso 2:8-9); Na ang sinasamba ay ang Iisang DIYOS lamang sa Tatlong Persona (Ama, Anak at ang Espiritu Santo... Mateo 28:18-19) na sa pasimula pa ay nagkakaisa at bago likhain ang mundo ayon sa plano ng Diyos; SAMBAHIN ANG DIYOS SA "ESPIRITU AT KATOTOHANAN" Juan 4:24. (Idolaters will not inherit the Kingdom of God). Walang sinumang pwedeng umangkin na sila ang tama kung ang tinuturo ay ayon lamang sa kanilang tradisyon at turo ng kanilang simbahan o pinaniniwalaan.Umaasa po kaming patuloy nating pag-aralan ang SALITA NG DIYOS at wag manatili sa nakagisnan o sa kung ano lamang ang ating gustong pakinggan dahil maliwanag ang sinasabi ng Bibliya "Malawak ang daan sa impyerno at makipot ang daan sa Langit..." Mayroong universal at local Church mayroon din namang gantimpala ang Diyos sa mga tapat at ang kahatulan sa mga di sumampalataya (Apocalypsis 20:15). Although walang Kristianong di nagkakasala pero kalooban ng Diyos na tayo ay manatiling tapat sa Kanyang pag-ibig at sa kapayapaan. Maraming Salamat Kaibigan at pagbabasa.

Kung may mga katanungan pa bumisita sa http://www.gotquestions.org lagyan ng /tagalog para sa ating sariling wika at bumisita din sa http://www.thebereans.net para pag-aralan ang iba ibang sekta at turo kung ito ay batay sa Bibliya. (NOTE: ANG MGA SITE NA ITO AY INDEPENDENT AT MAKAKATULONG SA INYONG PAG-AARAL UPANG LUBOS NA MAKILALA ANG DIYOS, SI KRISTO, ANG BIBLIYA AT ANG TUNAY NA IGLESIA.)

Also join us in our fight against Corruption and Crime at iboto natin yung mga tamang kandidato na maganda ang Karakter, may Kakayahan at may Katapatan..." -PILIPINAS PARA KAY HESUS AT SA PAGBABAGO MOVEMENT.

KNOW THE [TRUTH] AND THE TRUTH SHALL SET YOU FREE! JESUS SAID: "I AM THE WAY, THE TRUTH AND THE [LIFE]; NO ONE COMES TO THE FATHER BUT BY ME..." (John 8:32/John 14:6)

-Fundamental Evangelical Christian Church


ATTENTION: CALLING ALL MY FELLOW CHRISTIANS TO STAND TOGETHER IN SHARING CHRIST AND DEFENDING THE TRUTH! Wag tayong mabuhay sa pansarili lang but to do the will of God at maipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng paraan na nakikita ng marami lalo't ngayong nakikita nating malapit ng bumalik ang Panginoon upang gantimpalaan ang mga tapat at hatulan ang mga di mananampalataya at tagasunod ni Satanas.

‪#‎KNIGHT‬ OF GOD!
‪#‎PHILIPPINES‬ FOR JESUS!
‪#‎GREAT‬ CRUSADE...ONE CHRISTIAN FOR PACMAN!

#Baptist
#Born Again Christian
#Protestant Evangelical
KUFWA: 02-27-16 04:52 PM
Walang tunay na relihiyon. Lahat ng relihiyon ay huwad.
Cocomuizz99: 02-27-16 08:19 PM
^ may point. parang mas totoo pa ang paleolithic religions.

and for your info hindi hesus ang future ng pinas. once legalized na ang same sex marriage dito eh hindi na yan hesus na bansa
Newbeast: 02-27-16 08:34 PM
Lahat ng threads na invade na ng mga Bakla
KUFWA: 02-27-16 10:56 PM
All religions claim that they're the true religion. All of those claimers are fake.
Cocomuizz99: 02-28-16 05:00 AM
wala kasi kayong kaalam alam sa global trends mga bobong homophobes kasi kayo.
waterboy: 02-28-16 09:16 AM
Posted by: Cocomuizz99 on 02-28-16 05:00 AM
wala kasi kayong kaalam alam sa global trends mga bobong homophobes kasi kayo.
parang may alam!
ganyan talaga kunwari may alam kahit na walang alam. palalabasin na may alam ngunit ignorante naman at walang alam.

may kasabihan ang taong tanga kapag di nagsasalita ay di mo mahahalatang tanga, ngunit sa oras na siya ay magsalita ay malalaman mo na siya ay tanga.

KUFWA: 02-28-16 12:15 PM
Ganyan talaga ang illiterate.
tisoy_of_manila: 02-28-16 12:53 PM
Anong ipinaglalaban nyo?
waterboy: 02-28-16 02:20 PM
Posted by: KUFWA on 02-28-16 12:15 PM
Ganyan talaga ang illiterate.

sakto, tama illiterate ka!!!

KUFWA: 02-28-16 03:28 PM
Posted by: waterboy on 02-28-16 02:20 PM
sakto, tama illiterate ka!!!


Ikaw kako. Tsk. Sa sobrang low IQ mo di mo na nagegets sinasabi ko.
cycle19: 02-28-16 04:37 PM
James 1
27 Ang dalisay na relihion at walang dungis sa harapan ng ating Dios at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan.

James307: 03-07-16 08:25 PM
Magbasa at matuto...

Religion can be defined as “belief in God or gods to be worshipped, usually expressed in conduct and ritual” or “any specific system of belief, worship, etc., often involving a code of ethics.” Well over 90% of the world’s population adheres to some form of religion. The problem is that there are so many different religions. What is the right religion? What is true religion?

The two most common ingredients in religions are rules and rituals. Some religions are essentially nothing more than a list of rules, do’s and don’t's, that a person must observe in order to be considered a faithful adherent of that religion, and thereby, right with the God of that religion. Two examples of rules-based religions are Islam and Judaism. Islam has its five pillars that must be observed. Judaism has hundreds of commands and traditions that are to be observed. Both religions, to a certain degree, claim that by obeying the rules of the religion, a person will be considered right with God.

Other religions focus more on observing rituals instead of obeying a list of rules. By offering this sacrifice, performing this task, participating in this service, consuming this meal, etc., a person is made right with God. The most prominent example of a ritual-based religion is Roman Catholicism. Roman Catholicism holds that by being water baptized as an infant, by partaking in the Mass, by confessing sin to a priest, by offering prayers to saints in Heaven, by being anointed by a priest before death, etc., etc., God will accept such a person into Heaven after death. Buddhism and Hinduism are also primarily ritual-based religions, but can also to a lesser degree be considered rules-based.

True religion is neither rules-based nor ritual-based. True religion is a relationship with God. Two things that all religions hold are that humanity is somehow separated from God and needs to be reconciled to Him. False religion seeks to solve this problem by observing rules and rituals. True religion solves the problem by recognizing that only God could rectify the separation, and that He has done so. True religion recognizes the following:

1. We have all sinned and are therefore separated from God (Romans 3:23).

2. If not rectified, the just penalty for sin is death and eternal separation from God after death (Romans 6:23).

3. God came to us in the Person of Jesus Christ and died in our place, taking the punishment that we deserve, and rose from the dead to demonstrate that His death was a sufficient sacrifice (Romans 5:8; 1 Corinthians 15:3-4; 2 Corinthians 5:21).

4. If we receive Jesus as the Savior, trusting His death as the full payment for our sins, we are forgiven, saved, redeemed, reconciled, and justified with God (John 3:16; Romans 10:9-10; Ephesians 2:8-9).

True religion does have rules and rituals, but there is a crucial difference. In true religion, the rules and rituals are observed out of gratitude for the salvation God has provided – NOT in an effort to obtain that salvation. True religion, which is Biblical Christianity, has rules to obey (do not murder, do not commit adultery, do not lie, etc.) and rituals to observe (water baptism by immersion and the Lord’s Supper / Communion). Observance of these rules and rituals is not what makes a person right with God. Rather, these rules and rituals are the RESULT of the relationship with God, by grace through faith in Jesus Christ alone as the Savior. False religion is doing things (rules and rituals) in order to try to earn God’s favor. True religion is receiving Jesus Christ as Savior and thereby having a right relationship with God – and then doing things (rules and rituals) out of love for God and desire to grow closer to Him.

-Gotquestions.org
KUFWA: 03-08-16 12:48 AM
All religions are false and all religious people are hypocrites.
waterboy: 03-08-16 10:29 PM
Posted by: KUFWA on 03-08-16 12:48 AM
All religions are false and all religious people are hypocrites.

like you!'
Pages: [1] 2 3 4 5
Back

WEB VERSION CLICK HERE
Home | Search
Page created in 0.168